2012.12.21 Czerwienne (Poland)

aleksandra michalik 01 andrzej gasienica daniel 01 hanna gasienica mikolajczyk 01 czerwienne-1065 andrzej lesniakiewicz 01 andrzej gasienica daniel 02
andrzej gasienica daniel 03 andrzej lesniakiewicz 02 andrzej lesniakiewicz 03 czerwienne-1136-2 czerwienne-1157 michal nowaczyk 02
czerwienne-1160 czerwienne-1167-2 hanna gasienica mikolajczyk 05 michal nowaczyk 04 oskar kwiatkowski 03 tomasz kowalczyk 02
katarzyna bachulska 02 hanna gasienica mikolajczyk 04 weronika biela 01 michal jakubowski 02 hanna gasienica mikolajczyk 03 michal nowaczyk 03
michal sitarz 01 weronika biela 03 tomasz kowalczyk 03 katarzyna bachulska 05 oskar kwiatkowski 01 snowplanet pl
tomasz kowalczyk 04 michal nowaczyk 05 oskar kwiatkowski 02 weronika biela 05 katarzyna bachulska 03 tomasz kowalczyk 01
michal nowaczyk 01 weronika biela 07 tomasz kowalczyk 06 weronika biela 04 weronika biela 06 tomasz kowalczyk 07
katarzyna bachulska 04 michal jakubowski 01 weronika biela 02 tomasz kowalczyk 08